Sigorta Acenteleri İçin Fiziki Şartlar Belirlendi

Sigorta Acenteliği Faaliyetinin Yürütüleceği Mekânın Sahip Olması Gereken Fiziki Şartlar Sigorta Acenteleri İstişare Konseyi (SAİK) Tarafndan belirlendi devamı için başlığı tıklayınız.

 

 

Sigorta Acenteliği Faaliyetinin Yürütüleceği Mekânın Sahip Olması Gereken

Fiziki Şartlar

Bütün sigorta acenteleri için; münhasıran sigorta acenteliği faaliyeti yürüttükleri mekânın, müstakil bir bina veya iş merkezi içerisinde; fiziki olarak ayrılmış, müstakil bir girişe sahip, başlıbaşına kullanılmaya elverişli bağımsız bir mekân olmasına ve bunların var olduğuna dair yazılı beyanlarını ekte sunulan evraklarla birlikte en geç 31 Aralık 2008 tarihine kadar, uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu Odaya teslim etmeleri gerekmektedir.

Önemle duyurulur.

Sigorta Acentelerince Fiziki Şartlara İlişkin Olarak İlgili Oda?ya Teslim Edilecek Evraklar:

-       Münhasıran sigorta acenteliği faaliyeti yürütülen mekânın, müstakil bir bina veya iş merkezi içerisinde; fiziki olarak ayrılmış, müstakil bir girişe sahip, başlıbaşına kullanılmaya elverişli bağımsız bir mekan olduğuna dair yazılı beyan,

-       Sigorta acenteliği faaliyetinin yürütüldüğü işyerine ilişkin sigorta acentesine ait tapu veya kira sözleşmesi sureti,

-       İlgili belediye tarafından sigorta acentesi adına düzenlenmiş ?İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı?nın sureti,

-       Vergi levhası sureti,

-       Sigorta acentesi adına kayıtlı elektrik, telefon, su, doğalgaz veya ADSL faturalarından en az ikisinin sureti,

ile

-       En az 1?er adet bilgisayar, yazıcı ve faks cihazının,

-       Poliçe düzenlemeye, müşteri cari hesabını takip etmeye ve yazışma yapmaya uygun programlarının,

-       Yeterli arşivleme sisteminin,

-       İnternet bağlantısının,

-       Elektronik posta adresinin,

-       Müşteri oturma grubunun,

bulunduğuna ve sigortacılık işlemleri için Statik IP kullanacağına dair yazılı beyan.

Beyan Örneği için aşağıdadır

                                                                                                                                                                    

TAAHHÜTNAME

?????????? ODASI GENEL SEKRETERLİĞİNE

  Sigorta Acenteliği faaliyetini yürüttüğümüz mekânın; müstakil bir bina/iş merkezi içerisinde; fiziki olarak ayrılmış, müstakil bir girişe sahip, başlıbaşına kullanılmaya elverişli bağımsız bir mekân olduğunu; münhasıran Sigorta Acenteliği yapılan bu mekanda işletmeye ait en az 1'er adet bilgisayar, yazıcı ve faks cihazının, poliçe düzenlemeye, müşteri cari hesabını takip etmeye ve yazışma yapmaya uygun programların, yeterli arşivleme sisteminin, internet bağlantısının, elektronik posta adresinin, müşteri oturma grubunun bulunduğunu ve tüm sigortacılık işlemleri için statik IP adresi kullanacağımızı

beyan/taahhüt ederiz.  ?./..../....

EKLER:

-   Sigorta acenteliği faaliyetinin yürütüldüğü işyerine ilişkin sigorta acentesine ait tapu veya kira sözleşmesi sureti

-   İlgili belediye tarafından sigorta acentesi adına düzenlenmiş ?İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı?nın sureti,

-   Vergi levhası sureti,

-   Sigorta acentesi adına kayıtlı elektrik/ telefon/su/doğalgaz/ADSL faturaları (en az ikisinin) sureti

  

Sigorta Acentesinin

Adı / Unvanı

                                                          

Acente Yetkilisinin

 Adı Soyadı

 (İmza)

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: