GESİD Tarihçesi

90'lı yılların başında, sigortacılık mevzuatında devrim niteliğinde bir değişiklik yapılarak serbest tarife dönemine geçildi. Daha önce kamu otoritesi tarafından belirlenen ve Türkiye’de sigortacılık faaliyetinde bulunan tüm şirketlerin uymak zorunda oldukları ve rizikonun sigortalanma fiyatı olan primlerin hesaplanmasında kullanılan “tarife”nin zorunlu olarak kullanılması keyfiyetine son verildi. Böylece her şirketin; kendi istatistiksel verileri, sermaye gücü, müşteri potansiyeli, reasürans kapasitesi v.b. gibi faktörlere göre belirleyebileceği farklı tarifelerden poliçe düzenleyebilmesi imkanı getirildi.

Bu değişiklik üzerine, ülkemizde o tarihlerde çok sayıda yeni sigorta şirketi kuruldu. Yine çok sayıda yabancı sigorta şirketlerinin Türkiye Şubeleri açıldı. Ülkedeki sigorta şirketi sayısı bir anda 35 den 50 ye yükseldi. Bu, sektörün büyümesi yeni iş olanaklarının ortaya çıkması ve sigortacılık sektörünün yeni insanlarla tanışması demekti.

90’lı yılların başından itibaren sektöre çok sayıda yeni, iyi eğitimli, yabancı dil bilen genç insanlar işe alındılar. Bu genç kadronun sigortacılık konusunda özel eğitim, kurs, seminer vs. alması gündeme geldiğinde, ülkemizde faaliyet gösteren yerli ve yabancı reasürans şirketleri eğitim konusunu bir hizmet olarak düşündüler ve kapılarını bu genç insanlara aştılar.

Üniversitelerden mezun olup ya da bankalardan veya uluslararası şirketlerden transfer olunarak sektöre giren bu genç kadro birbirlerini ilk defa bu toplantılarda tanıdılar. O yıllarda Münich Re tarafından Destek Reasürans salonlarında düzenlenen eğitimler sırasında başlayan arkadaşlık, Halk Reasürans binasında düzenlenen periyodik kokteyl ve çay davetleri ile pekişti, dostluğa dönüştü.

Zaman zaman çeşitli mekanlarda bir araya gelerek, çalıştıkları yeni sektör hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaya, ortak konular bulmaya, karşılaştıkları sorunları paylaşmaya ve sorunlara çözüm yolları aramaya başladılar. Bu toplantılar 1992 yılı boyunca Halk Reasürans’ ın Gayrettepe de bulunan binasında periyodik olarak devam etti. Bir süre sonra katılımın ve sinerji potansiyelinin artmasından cesaret alınarak, birlikteliği bir derneğin tüzel kişiliği altında sürdürmenin daha yararlı olacağı sonucuna varıldı ve grubun içinden temsilciler seçilerek “kurucu üye” sıfatı ile dernek kurma işlemlerine başlanmasına karar verildi. Böylece kurucu üyelerce işbölümü yapılarak yasal işlemlere başlandı ve 1 Ekim 1993 tarihinde Genç Sigortacılar Derneği GESİD kuruldu

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: