GESİD 20.GENEL KURUL TOPLANTISI

Değerli Üyelerimiz

Derneğimizin 20. Genel Kurul toplantısı 17 Şubat  2023

tarihinde saat11.00’de Dernek merkezi Büyükdere Caddesi

Tanker Han. No:70 Kat:7 Mecidiyeköy- İSTANBUL

adresinde ;yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda

 

24 Şubat 2023 Cuma saat 19.00’da Büyükdere Caddesi,

Tanker Han No:70 Kat.7 Mecidiyeköy İstanbul GESİD

Merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

Katılım konusunda desteğiniz rica eder, sağlıklı günler temmeni ederiz...

 Saygılarımızla,

      GESİD

Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1.      Açılış ve saygı duruşu.

2.      Başkanlık divanının seçimi, (Bir başkan, bir başkan vekili, bir katip).

3.     2021-2022 yılları çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma raporu

ile bilanço ve gelir- gider çizelgelerinin ve Denetleme Kurulu raporunun okunması,

görüşülmesi ve oylanması ile Yönetim Kurulu üyelerinin aklanması.

4.      2023-2024 çalışma dönemi Dernek Çalışma Programı ile bütçe bilanço ve

gelir-gider çizelgelerinin okunması, görüşülmesi ve oylanması.

5.      2023-2024 çalışma dönemi için Yönetim ve Denetleme Kurulları asıl ve

yedek üyelerinin seçimi.

6.      Dilekler ve öneriler.

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: